Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

else beyond the Rh ine. The Grand Louis, except by sublime gesture, ironically polite, made no answer. He styled himself, on his very coins (écu of 1687, say the Medallists), Excelsus super omnes gentes Dominus; but it is certain, attorneyism of the worst sort was one of his instruments in this conquest of Alsace. Nay, as to Strasburg, it was not even attorneyism, much less a long-sword, that did the feat; it was a house-breaker's jemmy on the part of the Grand Monarque. Strasburg was got in time of profound peace by bribing of the magistrates to do treason, on his part, and admit his garrison one night.

Nor as to Metz la Pucelle, nor any of these Three Bishop-rics, was it force of war that brought them over to France; rather it was force of fraudulent pawnbroking. King Henri II.

kans zich voordoet, er niet aan zou denken zich een veilige grensmuur tusschen zichzelf en een dergeiijke buurman te verzekeren.

Ik ken geen enkele natuurwet, volgens welke Frankrijk, het eenige ondermaansche wezen is, dat niet een deel der door haar geplunderde goederen zou moeten tetuggeven, zoodra de bezitters, waaraan deze werden ontrukt, daartoe een kans hebben. Niemand — afgezien dan voor het oogenblik van Frankrijk zelf — kan aan het bestaan eener dergelijke natuurwet gelooven. Elzas en Lotharingen werden geen van beiden op eene zoo hemelsche wijze verkregen, om deze veronderstelling waarschijnlijk te maken. De sluwheid van Richelieu, het grootsche zwaard van Lodewijk XIV, ziedaar de eenige aanspraken van Frankrijk op deze Duitsche landen. Richelieu schroefde

Sluiten