Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

been [the ignominy of its execution on the part of France. The honour of France can be saved only by the deep repentance of France; and by the serious determination never to do so again, — to do the reverse of so forever henceforth. In that way may the honour of France again gradually brighten to the height of its old splendour, — far beyond the First Napoleonic, much more the Third, or any recent sort, — and offer again to our voluntary love and grateful estimation all the fine and graceful qualities Nature has implanted in the French.

For the present, I must say, France looks more and more delirious, miserable, blamable, pitiable and even contemptible. She refusesto see the facts that are lying palpable before her face, and the penalties she has brought upon herself. A France scat-

van verraad werden omgekocht, zoodat Lodewijk's bezetting op eene nacht binnen de stad gelaten werden. Noch Metz la Pucelle, noch eenig ander dezer drie bisdommen, geraakte door oorlogsgeweld in Fransche handen; veel meer geschiedde dit door middel van frauduleuze lommerd practij ken. Koning Hendrik II (1552) kreeg deze protestante plaatsen, die zich in hunnen hoogsten nood tot hem wendden als het ware in pand. Hendrik trok er met slaande trom en vliegende vaandels heen, „Uitsluitend ter bescherming der Duitsche vrijheid, zooals God kan getuigen". Hij deed echter niets in het belang van het protestantisme of de Duitsche vrijheid (deze laatste wist zich in dit geval snel zelf te helpen) en weigerde ten slotte als een onbeschaamde en valsche lommerdhouder de teruggave dezer plaatsen. Hij was nog in het bezit van

Sluiten