Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tered into anarchie ruin, without recognisable head; head, or chief, indistinguishable from feet, or rabble; Ministers Jflying up in balloons ballasted with nothing but outrageous public lies, proclamations of victories that were creatures [of the fancy; a Government subsisting altogether om mendacity, willing that horrid bloodshed should continue and increase rather than that they, beautiful Republican creatures, should cease to have the guidance of it: I know not when or where there was seen a nation so covering itself with dishonour. If, among, this multitude of sympathetic bystanders, France have any true friend, his advice to France would be.To abandon all that, and never to resumé it more. France really ought to know that „refuges of lies" were long ago discovered to lead down only to

oude rechten, die naar zijne meening onomstootelijk waren, en kon hen derhalve niet teruggeven. Hij zou dit bovendien nooit, noch door druk, noch door overreding doen. De groote Karei V, nu zeif het Protestantisme ondersteunende, wendde al zijne energie aan om hem te dwingen, doch hij kon er niet in slagen. De tegenwoordige koning, uit het geslacht der Hohenzollerns, in vergelijking een bescheiden en vreedzaam man, heeft er wel kans toe gezien. Ik vind het dan ook volkomen rechtvaardig, rationeel en verstandig, dat Duitschland deze landen uit haren voorbeeldeloozen veldtocht behoudt, en door eene krachtige versterking van haren oude Wasgau („Vosges"), van den Hundsrueck en de drie bisdommen, zoomede door andere militaire versterkingen zich voor de toekomst tegen Fransche bezoeken verzekert.

Sluiten