Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the Gates of Death Eternal, and to be forbidden to all creatures! — That the one hope for France is to recognise the facts which have come to her, and that they came withal by invitation of her own: how she, — a mass . of gilded, proudly varnished anarchy, — has wilfully insulted and defied to mortal duel a neighbour not anarchie, but still in a quietly-human, sober and governed state; and has prospered accordingly. Prosjpered as an array of sanguinary mountebanks versus a Macedonian phalanx must needs do; — and now lies smitten down into hideous wreek and impotence; testifying to gods and men what extent of rotteness, anarchy and hidden vainess lay in her. That the inexorable fact is, she has left herself without resorce or power of resisting the victorious Germans; and

De Franschen beklagen zich verschrikkelijk over het dreigende „eerverlies"; en meewarige omstanders pleiten ernstig: „OnteerFrankrijk niet; ^laat >de eer van het arme Frankrijk ongerept". Doch zal de eer van Frankrijk gered worden, wanneer het weigert de ruit te betalen, die het uit eigen verkiezing van het venster van zijn buurman heeft gebroken? De aanval op de vensters was de onteerende daad. Het bespringen van Duitschland was voor iedere natie eene handeling van een uitgesproken schandelijk karakter; en even onteerend was de wijze waarop deze handeling door Frankrijk werd verricht. De eer van Frankrijk kan uitsluitend gered worden door een diep berouw en door een ernstig besluit iets dergelijks nooit meer te ondernemen — door voortaan slechts juist in omgekeerden zin te handelen.

Sluiten