Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nised for poison. To me, at times, the mournfulest symptom in France is the figure its „men of genius", its highest literary speakers, who should be prophets and seers to it, make at present, and indeed for a generation back have been making. It is evidently thier belief that new celestial wisdom is radiating out of France upon all the other overshadowed nations; that France is the new Mount Zion of the Universe; and that all this sad, sordid, semi-delirious and, in good part, infernal stuff which French Literature has been preaching to us for the last fifty years, is a veritable new Gospel out of Heaven, pregnant with blessedness for all the sons of men. Alas, one does understand that France made her Great Revolution; uttered her tremendous doom'svoice against a world of human shams should be no

hoofd of leider, die uit de warboel te onderscheiden is. De Ministers stijgen in de hoogte in ballons, die afschuwelijke publieke leugens en uitspraken over overwinningen, die slechts in de verbeelding bestonden, tot eenige ballast hebben. Een regeering die van leugenachtigheid aan elkaar hangt, en die het verschrikkelijke bloedvergieten liever laat voortduren en vermeerderen, liever dan dat zij, prachtige Republikeinsche schepselen als zij zijn, de contróle er over zullen verliezen; kortom: ik weet niet wanneer het is voorgekomen, dat een volk zich ooit op eene dergelijke wijze met oneer overlaadde. Indien onder de menigte sympathieke omstanders, Frankrijk een waarachtig vriend bezit, dan zou hij aan Frankrijk aanraden, dit alles prijs te geven en er nooit meer aan te denken. Frankrijk behoor-

Sluiten