Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

with minus quantities. Her prophets prophesy a vain thing; her people rove about in darkness, and have wandered far astray.

Such prophets and such a people; — who, in the way of deception and self-deception, have carried it far! „Given up to strong delusion," as the Scripture says; tilt, at last, the lie seems to them the very truth. And now, in their strangling crisis and extreme need, they appear to have no resource but selfdeception still, and quasiheroic gasconade. They do believe it to be heroic. They believe that they are the „Christ of nations"; an innocent godlike people, suffering for the sins of all nations, with an eye to redeem us all; — let us hope that this of the „Christ of Nations" is the non plus ultra of the thing. I wish they would inquire whether there might not be a Cartouche of

niets kan worden afgedaan De omvang van de bewuste leugens,, waaraan men zich zoowel in officieele als andere Fransche kringen den laatsten tijd — in het bijzonder sedert Juli jl. — heeft schuldig gemaakt, is verbazingwekkend en ontzettend tegelijk. Doch dit is helaas wellicht nog gering in vergelijking Jmet de zelfmisleiding en onbewuste leugens, die reeds lang onder de Franschen heerschten, en die van een veel veller en giftiger karakter zijn, ofschoon men het vergiftigende er van niet inziet. Somtijds schijnt de bedroevendste symptoon in Frankrijk mij wel het figuur, dat zijn „mannen van intellect", dat .zijn groote woordvoerders, die profeten en zieners behoorden te zijn, op het oogenblik slaan, en dit bovendien reeds eene generatie terug deden. Zij gelooven klaarblijkelijk dat

Sluiten