Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

our poor dear Duke of Newcastle suddenly peddled him out of it'; and even out of office altogether, into suilen disgust (and too much of wine withal, says Walpole), and into total oblivion by his Nation, which, except Chatham, has none such to remember. That Bismarck, and Germany along with him, should now at this propitious juncture make a like demand, is no surprise to me. After such provocation, and after such a victory, the resolution does seem rational, just and even modest And considering all that has occured since that memorable cataclysm at Sedan, I could reckon it creditable to the sense and moderation of Count Bismarck that he stands steadily by this; demanding nothing more, resolute totake nothing less, and advancing with a slow calmless towards it by the eligiblest roads. The

veinzerijen des duivels gebroken werden, is het verwerven van de practische werkelijkheden, die waarachtig en van God behooren te zijn. De eerste helft van den strijd is, zooals ik tot mijne verheugenis bemerk, thans veilig, en kan slechts in een overwinning eindigen, doch de verdere ontwikkeling van den kamp moet onder eene betere leiding plaats hebben, dan de Fransche, wil de verwezenlijking van het doel niet voor immer onmogelijk blijken. Het Duitsche ras, en niet het Fransche is thans de toonaangevende figuur in dit onmetelijke wereld-drama, en ik verwacht er betere, uitkomsten van. Slechtere resultaten kunnen wij moeilijk verkrijgen. Frankrijk heeft in een tijdsverloop van, 81 jaren in deze richting voor zichzelf of voor de wereld niets of minder dan niets bereikt. De profeten

Sluiten