Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If she cannot, she will get another, and ever another; learnt the lesson must be.

Considerable misconception as to Herr von Bismarck is still prevalent in England. The English newspapers, nearly all of them, seem to me to be only getting towards a true knowledge of Bismarck, but not yet got to it. The standing likeness, circulating everywhere ten years ago, of demented Bismarck and his ditto King to Strafford and Charles 1. versus our Long Parliament (as like as Macedon to Monmouth, and not liker) has now vanished from the earth, no whisper of it ever to be heard more. That pathetic Niobe of Denmark, reft violently of her children (which were stolen children, and were dreadfully illnursed by Niobe Denmark), is also nearly gone; and will go altogether so soon

Ik wenschte wel, dat zij zich er eens rekenschap van gaven, of er in onzen tijd niet even goed een „Cartouche onder de volkeren" als een „Christus onder de volkeren zou kunnen zijn. Cartouche bezat vele dappere hoedanigheden, werd veel bewonderd, en ondervond veel beklag in zijn tijd van tegenspoed. Vele schoone vrouwen smeekten hem om een haarlok, terwijl de onverbiddelijke en onvermijdelijke galg gereed gemaakt werd. Doch ten slotte was er geene redding voor Cartouche. Hij deed beter door te gehoorzamen aan den hardhandigen Teutoonschen politie-officier, die hem op eene zoo verschrikkelijke wijze bij den keel heeft. Het ware te wenschen, dat hij een deel der gestolen goederen teruggaf, dat hij geheel ophield een Cartouche te zijn, en er zijn streven op richtte op nieuw een Che-

Sluiten