Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as knowledge of the matter is had. Bismarck, as I read him, is not a person of „Napoleonic" ideas, but of ideas quite superior to Napoleonic; shows no invincible „lust of territory," nor is tormented with „vulgar ambition," etc.; but has aims very far beyond that sphere; and in fact seems to me to be striving with strong faculty, by patiënt, grand and successfu) steps, towards an object beneficia! to Germans and to all other men. That noble, patiënt, deep, pious and solid Germany should be at length welded into a Nation, and become Queen of the Continent, instead of vapouring, vainglorious, gesticulating, quarrelsome, restless and over-sensitive France, seems to me the hopefulest public fact that has occured in my time. — I remain, Sir, yours truly.

T. CARLYLE.

valier Bayard onder gunstiger omstandigheden, en eene zegening en eene prachtige aanwinst Voor zijne naburen te worden, instede van wat hij thans is: maar al te zeer het tegendeel! Hoe bevreemdend het ook voor Frankrijk moge zijn, het is nu in elk geval, duidelijk, dat geheel Europa niet te hulpe komt, uit dankbaarheid voor de voortreffelijke „illuminatie" waarvoor Frankrijk heeft gezorgd. En ook al hielp Europa mede, zelfs dan zou men dien verschrikkelijken Kanselier niet kunnen beletten zijn eigen gang te gaan. Ik reken er op, dat het moeilijk verbazend moeilijk zal zijn Metz en de grensmuur weder uit de handen van dien Kanselier te krijgen.

Honderd jaar geleden bestond in Engeland een zeer krachtig verlangen, en op een gegeven oogenblik zelf het besliste streven en

Sluiten