Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzorgd werden door de Deensche Niobe) is thans eveneens nagenoeg verdwenen, en zoodra men van de gebeurtenissen werkelijk kennis draagt, zal men er ook niet meer van hooren. Zooals ik hem begrijp is Bismarck niet een man met Napoleon-denkbeelden,doch hij is iemand van veel hoogere dan Napoleontische opvattingen. Hij legt geen onoverwinnelijke „zuchtnaar gebied" aan den dag, hij wordt niet gekweld door een „vulgaire eerzucht", enz., doch zijne bedoelingen reiken hier ver boven uit. Het wil mij voorkomen, dat hij met een krachtig kunnen, met geduldige, groote en succesvolle schreden een doel tracht te verwezenlijken, dat de Duitschers en alle andere menschen tot zegen zal strekken. Dat het edele, geduldige, ernstige, en degelijke Duitschland zich ten slotte tot eene natie zal aan-

Sluiten