Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is een genot te zien hoe onder den vrijhandel alle klassen gedijen. Het uitzicht op succes geeft hun spankracht; zij verbeteren hun productie, en de gemeenschap zoowel als ieder bizonder individu wordt daardoor omhoog geheven".

Dit is een citaat uit de London Economist van 8 Januari 1853, door Marx, den harden en kouden dogmaticus, gelijk hij naar het oordeel des burgers evengoed als b.v. zijn huidige leerling Wijnkoop was, aan het slot van zijn brief van 14 Januari van dat jaar aan de New York Tribune aangehaald ter toelichting van een simpel geval, het gemengde bericht omtrent den dood door honger en uitputting van een werkeloozen arbeider in de kracht zijns levens, dat hij zoo juist in het Northampton Journal had aangetroffen.

Marx legt 1), na het geval in enkele simpele regels te hebben beschreven, de woorden uit het aanzienlijke Londensche blad een weldoorvoeden burger uit de City in den mond, die het, merkt hij op, als antwoord kan produceeren op dit geval van hongersnood midden in een tijdvak van den meest bloeienden voorspoed op economisch gebied.

Wij voor ons zien er, nu 65 jaar later, voor zoover wij 't nog niet wisten, dit uit, dat het woord klasse, in een tijd toen de klassenstrijd-theorie nog weinig ingang had gevonden, — ze mocht dan al geformuleerd zijn in het onbekende vlugschriftje, dat Marx en zijn vriend engels in 1847 "» opdracht van een onbeduidende kleine organisatie van samenzweerders hadden samengesteld, —

J) Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels 1852 bis 1862, herausgegeben von N. Rjasanof, 1" Band p. 72, Stuttgart 1017. T H W Diete Nachf.

Sluiten