Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De titel „Den Aardbol om" doet ons oogenblikkelijk aan een reisbeschrijving denken en daarom wensch ik in dit voorwoord nog eens met nadruk er op te wijzen, dat dit geen reisbeschrijving is in de gewone beteekenis van het woord.

Het zijn indrukken en herinneringen van mijne reizen en ik héb systematisch, het geheele boekje door, van geen systeem gébruik gemaakt om ze in de een of andere orde te rangschikken. Mijn indrukken, mijn gedachten, héb ik neer geschreven, zoo als ze mij voor den geest kwamen. Ik wil niet beweren dat -ze altijd juist geweest zijn of nauwkeurig met die van anderen overeenstemmen, maar „quot homines, tot sententiae".

Dit boekje is niet „bewerkt naar de nieuwste bronnen", het is niet geschreven voor scholen, noch voor aardrijkskundige genootschappen. Ik tracht mijn lezers belang in te boezemen voor vreemde landen, vreemde zeden, doch gevoel niet de minste roeping om hun geographische lessen te geve i. JEn toch hoop ik en geloof ik dat de lezer, die met mij den Aardbol omreist, zijn tijd niet geheel verloren zal hebben. Misschien dat hij onder het vele zand nog wel goudkorrelljts vindt en zelfs zoo hij er slechts één vindt, dan is mijn arbeid niet nutteloos geweest.

W. MEISCHKE-SMITH.

Sluiten