Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze u interesseeren, kunt gij ze immers in alle geogragraphische boeken vinden. Doch wat ik u wel wensch weer te geven, zijn de eigenaardigheden van de volkeren en van de landen, welke den reiziger opvallen — eigenaardigheden, welke misschien door de meeste schrijvers als te onbeduidend geacht werden en welke daarom niet zoo algemeen bekend zijn. Ik wensch u te vertellen van het leven aan boord van de verschillende mailbooten, van de passagiers die men ontmoet, van de wijze waarop zij zich amuseeren, van , de spoorwegen, van het leven in de hotels, een leven, dat bijna in ieder land verschillend is — over dat alles en over nog vele andere kleinigheden, welke mij in de gedachten komen, wensch ik te schrijven.

Wij ratelen over de keien van Amsterdam's straten,

Voor de laatste maal de hand gedrukt — een laatste wuivende groet aan de vrienden die men voor zoo lang verlaten moet, — dan legt de koetsier de zweep

Sluiten