Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij kunnen trotsch zijn op ons verleden en fier als de driekleur boven ons hoofd wappert. Niet meer zoo gevreesd is onze vlag, maar geëerd wordt zij nog steeds door alle natiën. Geen smet kleeft op haar en de roem van vroegere daden omhult haar nog met zuiveren glans.

* * *

Het Centraalstation is het eerste station op onzen tocht, en ik zou er niet over spreken als het niet een zeer gewichtig punt op onze reis was. Het is onze eerste hinderpaal, een van de groote moeielijkheden op onze reis om de wereld.

Het Centraal-station.

Het Centraal-station is mijn nachtmerrie en als ik eenmaal veilig mijn weg door dat doolhof gevonden heb, kan niets op reis mij afschrikken. Het is mijn eerste bezoek aan dit station, ik gevoel mij gelijk een mol onder den grond en als ik dan uit die onderwereld weder opduik, is het altijd op het verkeerde perron.

Zeker met het doel om de reizigers eenige lichaams-

Sluiten