Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze bij de Boompjes vastgemeerd ligt en gij voelt dat gij nog in Holland zijt. Overal om u heen hoort gij Hollandsen. De passagiers spreken Hollandsch, de matrozen spreken Hollandsch en de sjouwerman, die uw bagage aan boord bracht, vraagt u in het Hollandsch om een fooitje.

Daar klinkt de bel; de vrienden die de reizigers weg brachten, verlaten ijlings het schip, de kabels worden losgegooid en een klein sleepbootje trekt met

Stoomen wij de Maas af.

inspanning van al zijn krachten het groote schip naar het midden van de rivier. De stoomfluit gilt — ting-ting klinkt het belletje in de machinekamer — «r komt leven in die zware ijzeren stangen, het schip begint te trillen, men voelt de regelmatige omwenteling van de schroef en langzaam stoomen wij de Maas af op weg naar Engeland.

Nog zijn wij niet in Engeland, maar Holland hebben wij reeds verlaten en plotseling is de omgeving geheel anders geworden. Het Hollandsch is verstomd en om ons heen hooren wij slechts Engelsch. De

Sluiten