Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en als de binnenste schaal nog zacht is. Dan worden zij met het groene omhuldsel en al ingelegd, en zij vormen, vooral met kond schapenvleesch, een aangename toegift.

Ook tomatoes vindt gij er, en als gij eenmaal aan den eigenaardigen smaak gewend zijt, verwondert-het u dat men die prachtige roode vrucht in Holland zoo weinig eet.

Er zijn verscheidene producten, welke in Engeland zeer gewaardeerd worden, waar men een hoogen prijs voor betaalt en die in groote hoeveelheden uit Holland aangevoerd worden, maar in Holland zelf willen de menschen ze ternauwernood eten. De Hollandsche schapen zijn uitstekend van smaak én een gebraden schapenbout met broodsauce, of lam met jonge doperwtjes en mintsauce is werkelijk niet te versmaden. In Holland echter vindt men deze gerechten bijna nooit op tafel. Tomatoes groeien hier in overvloed, maar niemand eet ze, en duizende champignons laat men in de weilanden verrotten. Of het nog zoo is, weet ik niet, maar vroeger kochten de zeelieden op Engelsche booten heele manden met champignons van de boeren voor een spotprijsje en verkochten ze dan in Engeland met een reusachtige winst.

„Eten de Engelschen die paddestoelen ?" vroeg een boertje, die een groote mand voor een paar dubbeltjes verkocht had. Toen hij daarop een bevestigend antwoord kreeg, haalde hij medelijdend zijn schouders op eh zeide: ,,Nbu, zij liever dan ik, hoor."

Maar als' dat boertje eens heel fijn uit dineeren gaat, wie weet of men hem dan niet zijn eigen „padde-'

Sluiten