Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plons in het water aan de andere zijde van het schip. „Man overboord!" schreeuw ik en hem bij den arm

nemende wil

ik nem naar de verschansing trekken, maar de douane kent dat foefje en zonder zich om den „man over boord" te bekommeren (het was trouwens maar een

stuk steenkool, dat ik in het water

had laten gooien) houdt hij een scherp oog op de loopplanken, die het schip met den vastenwal verbinden.

Zijn oogen schitteren van kwalijk verborgen vreugde, als hij merkt dat mijn kok, een neger, gedurende de opschudding door mijn geroep veroorzaakt, stilletjes over de loopplank tracht te sluipen met een vaatje op zijn schouder.

„Ah, oude vos, nu heb ik je eindelijk gesnapt", roept hij mij toe, en snelt den neger achterna.

„Wat heb je in dat vat ?" dondert hij hem toe, en de zwarte laat van schrik het vaatje bijna vallen.

„Niets, massa, niets dan water."

Ik nam hem bij den arm en trok hem naar de verschansing.

Sluiten