Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uurtje later, als hij weer op dek wandelt, roep ik hem van de brug toe: „Halloh, kijk, daar gaat de neger weer met een vat jenever!"

De douane

mompelt eenige vloeken en de neger vraagt spottend, of hij niet eerst aan het vat ruiken wil.

„Ha! ha! ha! dat was een goeje mop," lacht een van ons gezelschap, „een leuk idee om dat vat met zeewater te

een

„Ja, massa; water, zeewater", grinnikt de neger.

vullen en

beetje jenever op het spongat te doen."

„Ja, maar in het tweede vat zat geen zeewater," vervolgde de kapitein. „Je hadt dat gezicht van dien beambte eens moeten zien, toen ik hem later vertelde hoe ik hem gefopt had — ik dacht dat hij van nijdigheid uit elkaar zou barsten."

„Het schijnt," merkte ik op, „dat men bij het smokkelen nog al trucs gebruikt."

„Honderden, sir, nu eens dit en dan weer dat. Maar toch kan men zich al heel gelukkig rekenen, als men vroeg of laat niet gesnapt wordt, want de douanen worden met den dag slimmer, ofschoon ze

Sluiten