Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijk alles wat zij weten, van ons leeren. Er wordt natuurlijk nog steeds gesmokkeld en vooral door het scheepsvolk, maar herhaaldelijk worden ze: — en meestal door toeval —- gesnapt.

De stokers en machinisten verstoppen contrabande in gedeelten van hun machines die zij eerst uit elkander genomen hebben, en de matrozen bedenken plannetjes met een schranderheid, een betere zaak waardig.

Zij draaiden b.v. de tabak in den vorm van kabeltouwen en de officier die in een hoek een tros zag liggen, had geen gedachte dat het tabak was. Op één schip hadden zij in hun logies een geheim luik in het dek gemaakt. Als de douanen bij hen kwamen, lieten zij de contrabande aan een touw naar beneden zakken, en als de officieren in het ruim afdaalden, trokken zij den boel weder naar boven.

Er zijn ook passagiers die zich met hartstocht er op toeleggen om de rechten te ontduiken. Sommigen nemen een dik boek, snijden in het midden een groot vierkant gat en besmeren dit met lijm, zoodat de bladzijden niet van elkander kunnen gaan, en vullen de opening met contrabande. Anderen hebben weder koffers met dubbelen bodem enz."

„Maar," oppert een van de toehoorders, „men kan dan toch slechts kleine hoeveelheden smokkelen."

„Natuurlijk, dit zijn ook maar „amateurs", en zij doen het meer juist omdat zij het niet mogen doen, dan wel om de inkomende rechten te besparen. Maar er zijn nog andere smokkelaars, „professionals"

Sluiten