Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude men ze kunnen noemen, en die luidjea werken altijd met groote hoeveelheden".

„En hoe doen zij dat dan, kapitein ?

De oude zeeman zag den spreker eenige oogen» blikken verwonderd aan en antwoordde toen :

„Wat is dat nu voor een vraag? Gij kunt toch wel begrijpen dat als zij aan iedereen vertelden hoe zij het deden, men hen gauw zon snappen. Slechts bij toeval wordt zoo iets ontdekt. Ik herinner mij echter eên geval dat te Huil plaats had, eenige jaren geleden.

„Er was daar aangekomen een schip uit Hamburg, meen ik, met een lading houten balken. Door een ongeluk slingeren een paar balken welke juist op» geheschen werden, uit het ruim tegen een.ijzeren pilaar aan. De douane, die onverschillig naar het ontladen keek, merkte iets dat zijn wantrouwen ten zeerste opwekte. De balk had namelijk een diepe deuk gekregen.

„Een balk," redeneert de logische douane tot zichzelf, „is een balk en geen sigarenkistje, daar moetik meer van weten,"

„Men onderzoekt, en jawel, men komt tot de ont* dekking dat hij hol is en vol met tabak.

„Het bleek toen echter dat de geheele lading nifc holle balken bestond.

; „Het was niet de eerste keer dat datzelfde schip een lading „hout" aangevoerd had, en wie weet hoe-« vele duizenden kilo's tabak men niet reeds op die manier gesmokkeld had,

3

Sluiten