Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zware ijzeren kettingen en namen het schip, en legden het boven op mijn borst; ik werd benauwd, ik stikte en... „We'11 be at Harwich in half an hour

Sir." . ' ■

, Ho! Wat ? Wie V en half versufd kijk ik den

steward aan.

In het eerste oogenblik wist ik waarlijk niet waar ik was, en het verwonderde mij dat iemand mij kwam wekken terwijl het nog donker was. Dat is altijd het geval als men op reis gaat, ten minste den eersten nacht; later went men er wel aan om iederen morgen op een andere plaats wakker te worden.

Ik stond fluks op en waschte mij zoo goed als bet ging. Die kleine zeereizen zijn altijd hoogst onaangenaam. Men kan zich voor dien eenen nacht niet gemakkelijk inrichten en moet zich wasschen met 'ongeveer een theekopje water. De waschkommen zijn betrekkelijk groot genoeg, maar men heeft er op de helft van de hoogte „over flow" gaatjes in aangebracht, zoodat men de kom slechts voor een derde gedeelte kan vullen. Dit is natuurlijk gedaan met het oog op slecht weder, want met het slingeren van het schip zou er anders in iedere kajuit een kleine overstrooming plaats vinden.

Ik dronk een kop koffie en ging toen op dek. Een ,kop" koffie, zeg ik, maar ik had gerust kunnen zeggen: een spoelkom. Het is merkwaardig dat men op schip altijd zulke reusachtige koppen krijgt. Trouwens in Engeland ook, krijgt men bij het ontbijt een kop thee, waar men bijna een bad in zou

Sluiten