Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan wal te komen. Waarom de passagiers te Harwiek aangekomen, zoo'n- haast hebben, begreep ik nooit. Er is overvloed van tijd, want later moeten zij misschien wel een half uur wachten voordat do „special train" naar Londen vertrekt; maar toch is het een gedrang om aan wal te komen, alsof het gold de Koninginnen in „Artis" te zien.

Over de kade loopen zij en bevinden zich dan in een groote loods voorzien van een toonbank. Dit is het heiligdom van de douane. Hier gevoelt de douane zich Heer der schepping en hier bemerkt de passagier — misschien voor het eerst in zijn leven — welk een onbeduidend en nietig schepseltje hij- is.

Op kleine wagentjes komt de bagage aanrollen en wordt op de toonbank gezet, terwijl de passagiers hèen en weer rennen om hun koffers te ontdekken.

Eigen belang voert hier den boventoon. De nieuwe kennis met wien gij gisterenavond in de rookkamer urenlang zoo gezellig gepraat hebt; heeft ternauwernood tijd u een vluchtigen groet te geven. De jonge dame, die gedurende het diner zoo'n indruk op u maakte, gaat u rakelings voorbij, half bezwijkende onder een lading reisdekens en taschjes, doch gij biedt „haar niet galant uw diensten aan. Onverschillig glijdt uw blik langs haar heen en gij hebt slechts oogen voor uw eigen bagage die daar aan komt rollen.

De huismoeder met de kinderen is er ook, en als gij haar talrijke koffers ziet, dan krijgt gij eerst een idee, welk een ontzaglijke lading een schip kan bevatten zonder te zinken.

Sluiten