Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan gewoonlijk, vrij van inkomende rechten een kleine honderd sigaren voor eigen gebruik meenemen, maar dan moet men met taktiek te werk gaan.

Gij begint met al uw koffers open te maken en zorgt dat de sigaren bovenop liggen.

„Hebt gij iets te declareeren?"

„Jawel, hier heb ik wat sigaren voor eigen gebruik en ik heb er ook nog eenige in mijn koker."

Gij neemt het kistje en overhandigt het den beambte.

- „Anders niets ?"

„Niets dan linnen en kleederen. Voor het gemak heb ik de sigaren bovenop gelegd, maar als u soms wilt zien?" — en gij maakt een beweging om den boel uit te pakken.

,Neen, laat maar. Het is in orde," en de officier maakt met krijt die almachtige hiëroglyphen op uw koffers, het bewijs.dat gij met de douane afgerekend hebt.

. Er is nog een andere wijze, van handelen, die men gebruikt als men een ruime hoeveelheid sigaren heeft, maar denkt dat ze nog al goed verstopt zijn.

„Hebt gij iets te declareeren?" is weder de gewone vraag van den beambte.

„Mijn koffers zijn open," zegt gij, „overtuig uzelf."

Het hangt nu van toeval af of ze gevonden worden of niet, maar gij moet niet ontkennen iets te hebben, daar gij u alsdan aan boete voor smokkelen bloot stelt.

En zelfs de passagiers, die .noch sigaren noch spi*

Sluiten