Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk een verschil. Ziet gij gindsch dat laantje ? Aan weerszijden" zware heggen van dichten plantengroei en de boometi vereenigen hun gebladerte boven ons hoofd. Nu eens voert de weg door het dal en dan weer kronkelt hij zich tegen de heuvelen naar boven.

Slooten vindt men in, Engeland, bijna niet. De velden worden van elkander* gescheiden door heggen, en in de bergdisfcricten, waar steenblokken overvloedig zijn, vervangt men deze heggen door muurtjes van opgestapelde steenen. •

De heggen vroolijkéto een landschap op, vooral des zomers, wanneer zij" met bloesems en met wilde rozen als bedekt zijn, maar die steenen muren geven een landschap altijd een koud en triestig voorkomen; dan zijn zelfs onze rechte slooten nog veel mooier.

Hoe toch verschillende zaken onderling met elkander in verband staan! Men merkt b.v. aan de Engelsche jachtgeweren dat daar slooten slechts zeldzaam voorkomen. Aan hunne geweren zit namelijk nimmer een riem om het geweer mede over den schouder te hangen, en in de meeste gedeelten van Holland zou men onmogelijk kunnen jagen met een riemloos geweer, wijl men iedere honderd pas met behulp van een polsstok over een sloot moet springen en het geweer dan op den rug hangt.

Zelfs op de hazen hebben onze slooten haren invloed uitgeoefend en zij hebben leeren zwemmen als rotten, want als een Hollandsche haas een breede wetering niet kon overzwemmen, dan zou al heel gauw „het haas gevangen zijn," zooals de jagers

Sluiten