Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerste wat gij opmerkt, zijn de schoorsteenen, zoo geheel anders dan bij ons en zoo talrijk dat de huizen bijna onder hun eigen schoorsteenen verdwijnen. Londen is de stad voor schoorsteenen, zij schijnen daar even welig te gedijen als het gras op de binnenplaats van een besjes-huis.

Kleine woningen ziet gij er, met misschien 5 kamers in het geheel, maar het dak wemelt van schoorsteenen en niet die eenzaam staande schoorsteentjes

van ons, maar geheele koloniën dicht op elkaar gedrongen.

En dat die schoorsteenen niet onnoodig zijn, ziet'men ook, wBnt overal komen zware rookwolken [uit. Over de stad schijnt een grauwe wolk van rook te hangen en de zon, die een half uur geleden nog zoo heerlijk op de groene velden scheen, is machteloos. zich door deze rookmassa heen te boren. Ja, de rook is Londen's

Londen. groote plaag, met recht

hun „béte noire." De reden waarom men in Londen zooveel rook en zoovele schoorsteenen heeft, ligt in het feit, dat men

Sluiten