Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen. De nieuwere hebben bicyclewielen met gutta-percba banden; de heeren vinden er lucifersén een aschbakje en ten gerieve van het schoone geslacht zijn er ter weerszijden fraaie spiegeltjes aan-, gebracht, zoodat zij op weg naar theater of concert nog een laatste hand aan haar toilet kunnen leggen.

Al de hansoms zijn voorzien van sterke, vlugge paarden en de koetsiers ervan zijn uiterst behendig. Het is een pleizier om te zien, hoe die hansoms door het drukste verkeer heensluipen. Van de kleinste opening die zij zien maken zij gebruik, en gelijk een pijl schieten zij er door.

In 'een hansom is plaats voor twee peisonen en daar de koetsier er achter op zit, heeft men een vrij gezicht, 's Zomers laat men de deurtjes open, maar des winters sluit men ze en laat ook het raam neder dat binnen in tegen de zoldering aan zit. Den koetsier kan men gemakkelijk inlichtingen geven, want vlak boven den passagier is een rond luikje en als men daar tegen klopt, steekt de koetsier er zijn hoofd door. Sommige oude dames, daarmede nog onbekend, hebben zich half dood geschrokken als plotseling vlak boven haar hoofd een mannenstem weerklonk.

De rijtuigen met vier wielen noemt men „growlers" of ook wel „bone-shakers". De eerste bijnaam, „mopperaars", zal wel een persoonlijke hatelijkheid op de koetsiers zijn, en de tweede term „beenderen-schudders" bewijst dat de Londenaars door den zachten o-ano- van de hansom verwend geworden zijn.

Sluiten