Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Growlers" gebruikt men alleen in den boogsten nood, Gaat de mater familias met haar kroost naar een badplaats b.v., dan is een „growler" noodzakelijk. Binnen in zit de dikke mama met een half dozijn spruiten en de imperial is bedolven onder een berg van bagage. Als de growler zoo'n vrachtje heeft dan doet hij zijn naam alle eer aan, want dames rekenen altijd met mathematische nauwkeurigheid uit het minimum bedrag, dat zij door de wet verplicht zijn te geven, en een fooitje schijnt haar een ongerechtvaardigde verkwisting toe.

De Londensche koetsiers^ zijn typische menschen en zoo geheel verschillend van andere lieden, dat ik geloof dat men ze reeds als koetsier geboren laat worden. Doe met een koetsier wat gij wilt, kleed hem in een rok en witte das, of steek hem in een zwembroekje, <— het helpt niets, hij is en blijft een koetsier. .

Het zijn over het algemeen geen slechte lui en zij hebben een wonderbare menschenkennis. 's Middags rijdt gij met uw tante of schoonmoeder, en met een klein fooitje is hij heel tevreden, 'a Avonds rijdt gij met een andere dame en met een enkelen oogopslag doorziet hij den toestand, „Alhambra, sir? or Empire?... Alright sir" — en gij bereikt uw bestemming langs slecht verlichte stille straten en langs vele omwegen. — Zonder op het bedrag te letten, betaalt gij hem wat hij u vraagt en gij zijt beiden tevreden.

Met koetsiers moet gij het nooit zoo nauw uitre- ;

Sluiten