Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streets" zijn zij. De burgers tyranniseerend, de politie tartend, alle wetten verbrekend, zijn zij meesters van de straten, beschouwen onze stad als hun speelgrond en de ingezetenen, maar voornamelijk de vreemdelingen, slechts geschapen om hun tot mikpunt voor kwajongensstreken te dienen.

„Nu ja", zegt een lezer, „het zijn geen heilige boontjes, dat weet ik wel; ze voeren wel eens kattekwaad uit, maar — jongens zijn jongens. Het is waar, zij molesteeren nu en dan meisjes die zonder geleide loopen, zij gooien brandende lucifers in brievenbussen en vernielen de kleederen van dames met een sponsje in bijtend vocht gedoopt — maar het is de jeugd. — Het bewijst dat zij moed en levenslust hebben, die ferme jongens, en als die dingen m Londen niet gebeuren, dan zitten de jongens daar misschien bij hun zusjes met poppen te spelen of vlechten papieren matjes.

-~ Neen, lezer, dat hebt gij mis. Op straat in Londen zijn misschien evenveel street-Arabs (straatArabieren) als inAmsterdam, maar daar gedragen zij zich heel anders, zij spelen(?) niet zoo als hier, maar zij werken.

In het begin hebt gij ze niet opgemerkt, om de eenvoudige reden dat zij u niet lastig vallen, maar kijk nu.eens goed. Ziet gij daar die in lompen gekleede figuurtjes over dé straten rennen met een pak couranten onder den arm ? Zie maar, daar loopt er een op zijn bloote voetjes midden tusschen al die rijtuigen en paarden. Hij holt een „bus" ach-

Sluiten