Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terna en ieder oogenblik verwacht men dat hij onder ^de paarden zal geraken. Maar vrees niets — het is even onmogelijk om een Londenschen straatArabier te overrijden als een Amsterdamschen te pakken. Daar heeft hij de

„bus" bereikt, springt er op en is het volgende oogenblik bezig zijn couranten te verkoopen aan de passagiers.

Een minuut later holt hij weder een andere bus achterna. En zoo ziet gij niet een, maar duizenden jongens. Zij verspreiden in een minimum van tijd de avondcouranten en de „special editions" door

geheel Londen. Op een dozijn couranten verdienen zij misschien een paar pennies, maar zij leeren al vroeg dat men in de wereld werken moet en zij hebben geen tijd om kwajongensstreken uit te halen.

Anderen staan langs de trottoirs en zij hebben bij zich een houten bakje met schoen¬

smeer, schuiers enz. „Shine your shoes, Sir! TVont be a minute, Sir!" roepen zij u toe als zij bemerken dat uwe schoenen met stof bedekt zijn. Op de kruispunten staan zij met hunne bezems en zorgen

Couranten jongen.

Sluiten