Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de dames de modderige straten over kunnen steken langs een schoon geveegd pad. Tusschen

den stroom van rijtuigen sluipen zij, nu hier dan daar, met een blik en een bezempje in de hand en zij zien toe dat de kostbare paardenmest niet verloren gaat.

Neen, waarlijk, wij hebben wel iets beters te doen dan de in hunne oogen

te net gekleede personen met straatvuil te werpen, jouwend een vreemdeling achterna te loopen of op het gezicht van een ruiter te gillen en te schreeuwen gelijk een losgelaten troep duiveltjes.

Hoe komt het dan dat Amsterdam zoo berucht is voor zijn lieve straatjeugd en dat niet alleen de vreemdeling, maar zelfs de Amsterdammer er steen en been over klaagt. Twee hoofdzaken wil ik opnoemen. Ten eerste heeft men geen snel recht, en ten tweede staan politie en publiek vijandig tegenover elkander.

De lichamelijke kastijding moest men hier weder invoeren zooals die thans te Londen bestaat, en dan moet men zorgen dat de tuchtiging de bedreven wandaad zoo spoedig mogelijk volgt. Zoo iets maakt een indruk op den straatjongen, want al is zijn moreel

Met een klein blik en een bezempje in de hand.

Sluiten