Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel ook nog zoo gehard, lichamelijk heeft hij nog immer een zeer gevoelig plekje en de rotting boezemt

meer schrik in dan de gevangenis.

Niet enkel kwajongens, maar ook nachtelijke aanranders en lieden die kinderen onredelijk behandelen, moest men op die wijze bestraffen. Als ik mij niet vergis, heeft men dit reeds in Londen met de gunstigste srevol-

gen toegepast en Li«^%^i~een iedereen (behalve

natuurlijk de patiënten) is met deze wijze van rechtspleging ten zeerste ingenomen.

De tweede reden is, zooals gezegd, de vijandelijke houding van politie en publiek. „Ja," zult gij zeggen, „dat is nu eenmaal zoo; daar kan geen verandering in gemaakt worden."

En waarom dan niet? Hoe komt het dat de poilitie-agent van Londen op een zoo geheel ander standpunt staat? Zou het misschien aan den politieagent zelf liggen ?

De Londensche politie is de gansche wereld over beroemd, en met recht. Ziet die kerels eens

Sluiten