Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan, gekleed in hun donkerblauwe sobere uniform, zijn dat geen mannen ? Breedgeschouderd, wel zes roet lang en met spieren als ijzer — op het gezicht reeds boezemt hij ontzag in en men merkt dat er met hem niet te spotten valt.

En toch m bezitten die zwaar gebouwde mannen een goedhartigheid en een zachtheid van gevoel, die u verbaast. Trouwens men zal bijna altijd opmerken dat de groote zware mannen een bijna vrouwelijk teêr hart hebben, terwijl met kleine mannetjes vaak (niet altijd natuurlijk) juist het omgekeerde het geval is. Ik verkondig hier niet iets dat nieuw is, want reeds in de sprookjes en legenden van de ouden was het altijd de goede, eenigszins onnoozele reus die door het vinnige sluwe dwergje beetgenomen werd.

En de politie-agent van Londen is de beschermer, de vriend, de vraagbaak van het publiek, zie maar eens daar. Op dat drukke punt heeft een politieagent een beangste oude dame bij den arm genomen en geleid haar veilig over de straat. En daar weder is een politie-agent met een schreiend kindje op den arm. Het wicht is in de drukte van zijn ouders verdwaald geraakt. De politie-agent heeft de kleine op den arm genomen, hij tracht het gerust te stellen, en tegen den tijd dat hij het op het bureau gebracht heeft, of dat de ouders hef gevonden hebben, he"ift de kleine allen angst vergeten.

Spreek een agent eens aan. Vraag hem wat gij maar wilt. Beleefd zal hij u te woord staan en zoo hij bij machte is, u helpen. Als vreemdeling zult

Sluiten