Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij natuurlijk in Londen den weg moeilijk kunnen vinden, doch geen nood, wend u slechts tot den agent.

Vraag hem b.v. naar uw hotel, waarvan gij misschien nog een goed half uur loopens verwijderd zijt en hij geeft u oogenblikkelijk een kort, maar duidelijk antwoord:

„Turn third street to the right, second'street to the

left and enquire."

(Neem • derde straat rechts, tweede straat links en vraag dan verder).

Gij volgt zijn raad en wendt u alsdan tot een anderen agent en deze geeft u weder een soortgelijke terechtwijzing en op deze manier van agent tot agent gaande, bereikt gij veilig door een netwerk van straten uw hotel.

Bij de minste moeielijkheid wendt het publiek zich tot den agent, zelfs zoo dat men in een populair liedje zingt: . „

„If you want to know the time, ask a police-man .

Als je den tijd wil weten, vraag het aan een agent.

If you please, Mr. P'liceman, is my bonnet on straight.

Sluiten