Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

typisch vond, dat ik hem hier weergeef. In die buurt daar woonde een zekere man, die niets uitvoerde en de rest van zijn tijd besteedde met drinken, 's Nachts, als de anderen menschen naar bed gingen, werd' hij juist vroolijk en als hij vroobjk werd, wou hij vechten. — Zoo ook dezen avond.

Eên bewoner van „Vlooienburg."

Maar hij had een eigenaardige gewoonte, hij vocht nooit met zijn kleerén aan, die „geneerden" hem. Hij gaf dus eerst de buurt op tamelijk luidruchtigen toon te kennen, dat hij ging vechten en begon zich toen uit te kleeden.

Ten laatste stond hij in Adams kostuum, gereed om zich in de edele bokskunst met een ieder te meten, maar — er was niemand te zien op straat

Sluiten