Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie het eerst den hoogen hoed heeft uitgevonden, is onbekend, maar het is den uitvinder zonder twijfel gelukt, het meest onartistieke met het meest onpractische te vereenen.

De uitvinding van den hoogen hoed dateert van zeer vroege tijden, maar zelfs hiermede, gelijk met boek¬

drukkunst en met buskruit, zijn de Oosterlingen ons voor geweest, want de Koreanen dragen ten huidigen dage nog een hoofdeksel, waarvan het hoofd-idee hetzelfde is als dat van onzen hoed. Daar nu de Koreanen de mode hoogstens eens in de zesduizend jaar veranderen, komt hun de eer toe.

In Wales echter draagt zelfs de vrouwelijke bevolking nog een hoogen hoed, maar het model is van boven ietwat spitser toeloopend,

Koreanen. z0° ^ets a^a de Eranschen een

paar jaar geleden droegen. Vroeger was de hooge hoed in Engeland nog algemeener en op oude houtsneden ziet men de sportmannen met hooge hoeden op, cricket spelen, op vèlocipèdes loopen, ja zelfs de beroemde Oxford en Cambridge race werd in hooge hoeden, of beter gezegd, met hooge hoeden op, geroeid. Er zijn zelfs nog scholen,

Sluiten