Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b v de Eten-school, waar al de schooljongens verplicht zijn hooge hoeden te dragen, en het is voor den vreemdeling een eigenaardig gezicht, die jongentjes in Londen's straten te zien met een hoofddeksel zoo onpassend bij hunne jaren.

- Natuurlijk is de hooge hoed nu en dan zeer nuttig en bijna onmisbaar. Voor den goochelaar die er pannekoeken in bakt en er levende konijntjes uit haalt is dat hoofddeksel een ware uitkomst geworden, en de roodgerokte „heer" op de planken van een café chantant-tooneel zou zich zonder dien hoed eenzaam en ongelukkig gevoelen. Doch zelfs deze twee redenen zijn maar een zwakke rechtvaardiging voor zijn bestaan.

De City" is dat gedeelte van Londen, waar de meeste'menschen zijn en waar de minste menschen wonen. Overdag is het er altijd stampvol van heeren. Hooge hoed, gekleede jas, orchidee in het knoopsgat, rennen zij langs de trottoirs alsof zij geen minuut te verliezen hadden. Maar van al deze^heeren woont er bijna geen een in de City. Zn hebben hun villa ergens in de buitenwijken van Londen; daar is hun social life" en hier is slechts hun busmess-leven. De Engelschen wonen niet graag bij hun zaken. Den geheelen dag hebben zij er voor veil maar als *q eenmaal hun kantoor verlaten hebben, dan hebben zij ook met alle zaken afgedaan, dan keeren zij terug

Sluiten