Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den schoot van hun familie en trachten dan zelfs alle gedachten aan zaken af te schudden.

Ochtends tusschen acht en tien, dan stroomen de heeren stadwaarts. Zij hebben zich haastig gekleed hebben haastig op de minuut af ontbeten en komen het station binnen vliegen net als de trein op 't punt van vertrekken staat.

Want de meesten moeten iederen morgen een klein spoorwegreisje afleggen om van hun woning naar hun kantoor te gaan. Die dichterbij wonen, kunnen vaak gebruik maken van de omnibussen, maar anderen moeten misschien wel een half uur of meer in een spoorweg-coupé zitten. Dat is iederen morgen aan de stations een onbegrijpelijke drukte en de eene trein is ternauwernood weg, of een ander staat alweer gereed om te vertrekken.

Gedurende den dag is het dan weder betrekkelijk stil aan die locale stations, maar tegen een uur of vijf stoomt alles weer naar buiten en kan men slechts met moeite een plaatsje in den coupé of een hoekje op de „bus" machtig worden.

Gedurende den geheelen dag hebben zij zaken gedaan en zich ternauwernood tijd gegund een vluchtigen lunch te gebruiken. De restaurants zijn hierop echter ingericht en gedurende lunch-tijd behoeft men nooit te wachten, alles is kant en klaar. Doch sommigen hebben niet eens den tijd om er bij te gaan zitten: Zij staan aan de bar die bedekt is met een menigte schotels Men eet wat men wil, drinkt vluchtig een glas bier of sherry en betaalt dan voor wat men gehad heeft

Sluiten