Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h'accident!" roepen de couranten jongens luidkjeels.

Men koopt dan zoo'n courant en ondei*. een hoofd, in vette letters gedrukt en van denzelfden inhoud als het hierboven gegevene, leest men dan het volgende :

There is a rumour that a frightful collision took place last night in the Channel between a steamer full of emigrants and an unknown vessel. If this report should prove true it is feared that a great many lives must have been lost and that owing to the large number of passengers many tragic scènes took place in their endeavour to obtain pos.^ession of the life buoys (*)

En daaronder leest men dan: Latest News.

We are happy to inform our readers that the above rumour has fortunately proved grossly exaggerated. A slight collision has indeed taken place but no lives were lost, a but very little damage was done.

*) Een gerucht doet de ronde dat gisterennacht een vreeselijke botsing in het Kanaal heeft plaats gehad tusschen een stoomboot yoI emigranten en een onbekend gebleven vaartuig. Als dit gerucht waarheid zou blijken te bevatten, is er alle reden om te vreezen dat vele menscheiilevens verloren zijn gegaan en dat tengevolge van het groote aantal passagiers menig hartverscheurend tooneel heeft plaatsgrepen in hunue wanhopige pogingen om zich een reddingsgordel te bemachtigen.

Laatste nieuws. — Het doet ons een groot genoegen aan onze lezers te kunnen mededeelen, dat het bovenstaande gerucht ten zeerste overdreven is. Een lichte botsing tusschen twee vaartuigen heeft inderdaad plaats gehad, maar geen menschenlevens gingen verloren en de schade was onbeduidend.

Sluiten