Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer gij tot hen spffeekt, dan luisteren zij slechts naar u om hier of daar een „pun" te kunnen maken.

Ik heb een apotheker gekend in Tientsin, die den geheelen dag op „puns" zat te peinzen en er den geheelen nacht van droomde. H$ verbitterde het leven van zijn vrienden zoozeer, dat men verscheidene keeren getracht heeft hem te vergeven (niet zoo als men in de bijbel bevolen wordt te doen, maar met luciferskoppen), doch hij kwam er telkens weer boven op.

Ging men in zijn winkel en bestelde b.v. „cam-

pnor , aan scnuterue zijn oog en vroeg hij u: „Is that what you camphor" (came for). Kocht men „cinnamon" (kaneel) dan leunde hij Vertrouwelijk naar u toe en fluisterde: „I have cinn-a-mon (seen a man) yesterday who," enz.

Tegenover zoo ie-

rvianrl 1H mATl machte-

Dan leunde mj vertrouwelijk naar n toe. ^ ^ ^ ^

niet eens vervolgen, want in de oogen van de wet is hij geen misdadiger. " Het is een geluk dat deze ziekte (want „punning"

Sluiten