Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ker, maar ook de afstanden werden grooter. De „busses" beantwoordden niet aan de eischen, zij waren te langzaam en te ongeregeld en een tram zou onmogelijk door Londens drukke straten kunnen rijden. Men zon op een nieuw vervoermiddel. Er was weinig keus. Door de straten kon men niet gaan, daar was te veel verkeer, men moest dus toen boven of onder de huizen gaan. Men koos bet laatste en de ingenieurs voor wie het woord „onmogelijk" niet meer bestaat, overwonnen alle zwarigheden en bouwden een onderaardschen spoorweg. De lijn was in den vorm van een cirkel, liep onder de fondamenten van de huizen en op verschillende punten kon men naar de onderaardsche stations afdalen. Twee cirkels waren er, en op iederen cirkel liepen de treinen in tegenovergestelde richting.

Deze Underground Railway is een van de grootste gemakken van Londen. Voor weinige stuivers en in een minimum van tijd kan men zich naar ieder punt van Londen verplaatsen en daar de treinen om de paar minuten gaan, behoeft men nooit lang te wachten.

De „Underground" is voor Londen wat de A.O.M. voor Amsterdam is. Als er één ding is waarop Amsterdam trotsch mag zijn, dan is het op zijn xramw egmaatschappij. De A.O.M. behoeft voor geen enkele tramwegmaatschappij onder te doen. Nergens zal men meer comfortabele wagens, betere paarden en geregelder dienst vinden dan in onze hoofdstad, en Engelsche vrienden, die ik in Amsterdam rond-

Sluiten