Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleidde, waren er altijd vol bewondering over.

Het eenige waar zij over klaagden, was dat men den vreemdeling, die zijn kaartje van den conducteur koopt (zoo als in bijna ieder ander land gewoonte is) 10 centen laat betalen, terwijl de Amsterdammer, beter op de hoogte, slechts 6£ cent betaalt. Doch dit is maar een kleinigheid en misschien dat men het mettertijd verandert. In ieder geval kunnen de Amsterdammers op hun A.O.M. trotsch zijn en'daarom hulde aan de energieke directie van die Maatschappij.

Op de onderaardsche treinen gaat alles zeer vlug.

Victoria Station.

Van de straat zijt gij met trappen naar het station afgedaald. Aan ieder einde van het perron ziet gij een donker gat : het is de tunnel. Daar klinkt

Sluiten