Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken merkt men dat de IIIde klasse verreweg de best betalende is.

De Engelschen zijn niet bijzonder spraakzaam en als reisgenooten niet al te gezellig, ofschoon er natuurlijk vele uitzonderingen zijn. De heeren stappen bijna nooit een coupé binnen zonder eerst een lading couranten en weekbladen gekocht te hebben. Van weekbladen, voortreffelijk geillustreerd en slechts

Krantenlezers.

„one penny" kostende, heeft men een ruime keuze : ",Pick-me-up", „Ally Sloper", „Sparks" enz. ènz., en de lichte literatuur die zij bevatten, is uitmuntend voor het doel geschikt.

Zoo gij uw medereizigers wilt opnemen, doe dit dan bij' het instijgen, want zoodra zij gezetën zijn, ontvouwen zij hunne couranten en verschuilen zich

Sluiten