Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarachter. Gij kunt van Londen naar Edinbnrg met iemand reizen en geen woord met hem wisselen.

Het kan echter oo k gebeuren, dat twee reizigers elkander op het gezicht zoo aanstaan, dat zij een conversatie beginnen, en zoo dit gebeurt> zal het u verwonderen, hoe hartelijk de Engelschen kunnen zijn.

Zoo gij hem vertelt, dat gij een Hollander zijt, wekt gij in eens zijn hoogste belangstelling op.

„Ah, a Dutchman ! A wonderful country that of yours, most interesting and so quaint. I was there last summer and enjoyed my trip immensely. (*)

Nu is het ijs gebroken, gij kunt hem uren lang over Holland spreken en hij luistert naar u alsof gij hem de wonderbaarste verhalen van Midden-Afrika verteldet. In alles stelt hij belang, maar voornamelijk interesseert hem het regeerings-systeem en de verhouding van de verschillende politieke partijen.

„Och," zult gij misschien zeggen, „daar weet ik nu juist zooveel niet van te vertellen. Ik maak ook bijna nooit gebruik van mijn stemrecht."

„Wat ?" roept de Engelschman verbaasd uit, „gij hebt stemrecht en maakt er geen gebruik van ?"

„Neen; het kan mij niet schelen, of men door de kat of door den kater" enz.

Maar de Engelschman begrijpt dit door u vertaalde spreekwoord niet. „Niet te stemmen! Wat een misdaad !" Het is bijna even erg, alsof men een vos

(*) Ah! Een Hollander. Een zeer merkwaardig land, dat land van u, zoo interessant en zoo typisch Ik was daar verleden zomer en het tochtje is mij bijionder bevallen.

Sluiten