Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optochten op het tooneel met paarden, kameelen en olifanten, terwijl prachtig versierde gondolas het ka¬

naal op en af voeren.

En nn begint het ballet. Trippelend op de maat van de muziek, komen uit de coulissen aan de rechterhand een twintigtal danseressen te voorschjti, en aan de linkerzijde verschijnen ook een twintigtal, "precies hetzelfde «gekleed als het eerste troepje. Hpre kleeding, v als men die spaarzame dracht ten minste met dien naam

mag bestempelen, is geheel van een scMtterjpnden goudgelen glans, haar hoofd is met een fantas'tischea* hoed van dezelfde kleur bedekt — zij moeten „boterbloempjes" voorstellen. Sierlijk en vlug, zooals slechts Engelsche meisjes dansen kunnen , bewegen zij beenen, armen en lichaam, elkander langzaam naderende. Maar na eenige oogenblikken komen er weer een 40-tal meisjes uit de coulissen aan weerszijden te voorschijn. Deze zijn geheel in het violet gekleed: zij stellen viooltjes voor. En alles beweegt zich naar het middelpunt van het tooneel. En achter de viooltjes

Boterbloempje.

Sluiten