Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkt, dat de hemel van de Mohammedanen met zijn duizenden honri's zoo iets moet zijn.

Men let niet op de een of andere danseres, maar beschouwt het ballet als een geheel — dan eerst ziet men hoe zorgvuldig, hoe artistiek alles geregeld is. Kle uren idie niet bij elkander passen, komen nooit te samen, terwijl weder andere kostuums de heerlijkste schakeeringen vormen. Het beste kan ik het vergelijken met een verhonderdvoudigde Loie Füller of. met die groote ücht-fontein die op de Parijzer tentoonstelling speelde.

Al die duizend danseressen zijn mooi (ten minste op een afstand) en de natuur heeft haar allemaal met kwistige hand van goudblanke lokken voorzien, een haardos, waarop zelfs de dames op de plaatjes in een kapperswinkel jaloersch kunnen zijn.

Gij glimlacht, lezeresse. Nu ja, ik beweer niet dat al dat haar heur persoonlijk eigendom is — misschien behoort het wel aan de directie, maar dat doet er niet toe. — Op dien afstand ziet het er allerbekoorlijkst uit en een ballet moet men nooit van te dichtbij willen beschouwen. Het is hetzelfde als met de wolkjes bij zonsondergang. Wij zien de donzige teere vormen, de prachtige kleurschakeringen, maar de luchtreiziger die er in is, ziet slechts een natten, grauwen mist en loopt er denkelijk een verkoudheid mee op.

Dankbaar voor al het schoone dat wij genoten hebben (dat is, geloof ik, de geijkte uitdrukking) keeren wij langs Londen's uitgestorven straten huiswaarts.

Sluiten