Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is het dan al zóó laat?"

Neen, gij Amsterdamsche nachtvlinder, voor u is het nog niet laat. Gij zoudt op dit unr nog zeggen: „Kom, laten wij ergens nog een potje bier gaan drinken", maar voor de Londenaars is het reeds volle middernacht.

Londen is geen late stad. Met het uitgaan van de komedies, om een uur of elf, is er een vreeselijke drukte op straat, dan rollen rijtuigen en hansoms in alle richtingen, maar tegen 12 uur zijn de straten stil en verlaten en de cafés-restaurants en „bars" gesloten.

Ik geloof niet dat om 12 uur ieder Londenaar in bed ligt, dat voorzeker niet, maar de menschen zijn niet meer op straat — alles is gesloten en de stad is doodsch.

Wij zullen ook maar naar ons hotel terugkeeren en vroeg naar bed gaan. Morgenavond zijn wij aan boord van de mail, op weg naar Indië, en wie weet of wij' dan wel zullen slapen.

iHet"' is stampvol op het perron; niet dat er zoovele passagier», voor de mail zijn, maar omdat ieder passagier omringd is door een stoet van vrienden of verwanten die hem Uitgeleide doen. Het is een „special" en slechts bestemd voor de „P. & O. passengers" en hunne vrienden. Want ofschoon zeer velen reeds aan het perron afscheid namen, zijn dit slechts de minder getrouwen. De anderen gaan mee met den trein, mee

Sluiten