Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zat je daarom 2100 treurig naar mijn „barang" te kijken ? Nu, daar zal ik gauw verandering in brengen. Twee van die koffers zijn hier bij vergissing, die kunnen in het ruim, en de rest zullen wij wel hier en daar verbergen.

„In onze hut zijn twee bedden boven elkander. Langs den eenen kant, en rechthoekig met de bedden, loopt een sofa, waar desnoods een derde passagier op zou kunnen slapen. Tegenover de bedden staan twee waschtafeltjes. die men dicht kan slaan. In een hoek is een kast om kleeren op te hangen en onder de sofa zijn ook nog kasten."

•De groote koffers laat ik naar het ruim transporteeren en de rest van onze bagage wordt hier en daar verdeeld. Het i» nog een heele handigheid om dit te doen, want in zoo'n hut heeft men nu niet veel ruimte en men moet toch alles zóó plaatsen, aat men er gemakkelijk bij kan.

Daarbij moet men vooral niet uit het oog verhezen, dat de vloer van de hut niet altijd zuiver horizontaal blijft. Ons levenspad is gewoonlijk niet erg vlak en effen, maar als ons pad over oceanen gaat, dan is dit nog veel minder het geval, en daar moet men op rekenen.

De eerste sterke deining, die men krijgt, brengt gewoonlijk in de hutten een vreeselijke verwarring teweeg, en vooral in de dames-kajuiten.

De dames zijn nu eenmaal niet practisch (misschien zouden wij niet zooveel van ze houden, als zij het wel waren) en zij rangschikken alles in haar hut, alsof de stoomboot op een rots gebouwd was.

Sluiten