Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom dit zoo moet, weet ik niet, maar het is eenmaal zoo en ik constateer slechts feiten zonder ze te verklaren. De eerste deining dus, die het schip zachtjes van kant tot kant doet rollen, komt na het middernachtelijk uur, als alles in diepe rust ligt. Nu begint het langzamerhand in de kajuiten te spoken. Overal komen verdachte geluiden vandaan. Eerst is het een verward mengelmoes, maar langzamerhand worden de geluiden duidelijker en volgen zij nauwkeurig op maat de slingering van het schip. En wat veroorzaakt dan dat leven? Och, niets bijzonders; het zijn de glazen met bloemen en de toiletpotjes enfleschjes van mevrouw, welke kleine retourreisjes op de waschtafel ondernemen. Het schip begint al meer en meer te rollen, en zij reizen heen en weer met verdubbelde snelheid. Daar rolt het schip plotseling sterker dan gewoonlijk. In al de dameskajuiten doet een vreeselijk geraas en gerinkinkel zich hooren en de vermoeide toiletartikelen hopen eindelijk op den vloer een welvérdiende rustplaats te vinden. Doch zelfs daar moeten zij nog reizen en trekken, ofschoon zij nu ten minste wat meer ruimte ter beschikking hebben. De koffers, porte-manteaux, etc, beginnen nu ook heen en weer te glijden, en den volgenden morgen is er een vreeselijke chaos in al de kajuiten, maar voornamelijk in die, welke door het schoonere geslacht zoo netjes ingericht waren.

In het jaar 1895 na Christus' geboorte was er in de hoofdstad van Holland een tentoonstelling, en op

Sluiten