Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voudig. Berst alsnlen opmerkzamer toekijkt, merkt men dat alles om ons heen oud gebeeldhouwd eikehout is. Donker van kleur, rust het oog er met welgevallen op, en persoonlijk prefereer ik deze stille weelde ver boven de kleurrijke versiering van sommige booten. De Vlissmgsche booten b.v. zijn met aquarellen versierd — gelukkig dat de reis zoo kort van duur is, anders zou uien allicht het gevoel krijgen dat men in een schilderijen-galerij zijn intrek had genomen.

Boven de dining-saloon is de music-room, waar een piano en een prachtig orgel staan. In het midden van de music-room is een weelde van planten aangebracht — wanden, orgel en piano zijn allen van gebeeldhouwd eikehout, gelijk aan dat van de dining-saloon. Terwijl men echter in de saloon vruchtstukken en tropeeën van wild ziet, heeft men hier versieringen toepasselijk op de muziek aangebracht. Men vertelde mi) dat de kosten van die eikehouten versiering alleen ruim 10000 pond sterling bedragen heeft.

Dan heeft men het dames-salon, de rookkamer, de kinderkamer, de barbierswinkel, lavatories, badkamers, etc. Doch wij verliezen onzen tijd met praten en wij moeten, ons haasten ons toilet te maken, want op de groote mailbooten is het gewoonte om in „evening dress" te dineeren. Ik gelpof er is geen volk ter wereld dat zooveel gebruik maakt van den „rok" als de Engelschen. Wordt men ergens te dineeren gevraagd, reken er vast op dat alles in

Sluiten