Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven zitten, en een slordig geknoopte das bij een rok is een vlag op een modderschuit.

Ik echter bekommer mij niet om hem, ik heb mijn eigen moeielijkheden. Mijn hemdsknoopje wil maar niet door het voor haar bestemde gaatje gaan. Bij iedere poging schijnt het knoopje al grooter en grooter te worden en het gaatje al kleiner en kleiner. Door de nauwe gangen langs de kajuiten hoor ik de passagiers al naar de eetzaal gaan, mijn Iersche metgezel heeft na een weelderig gebruik van „strong language" de das gedwongen in den voorgeschreven vorm te blijven, maar mijn knoopje is nog steeds weerspannig.

Wacht, daar zit dat ellendige ding eindelijk vast, maar jawel! met duivelsche behendigheid, alsof het een levend ding was, schiet het knoopje door mijn vingers en rolt op den grond.

De Oostersche volkeren, die erg bijgeloovig' zijn, hebben de vaste overtuiging dat alle voorwerpen een goeden of kwaden geest tot verblijfplaats dienen. Ik ben niet bijgeloovig, en toch ben ik het op het punt van hemdsknoopjes met de Chineezen en de Maleiërs eens.

In ieder hemdsknoopje schuilt een kwade geest, en als iemand, wiens leven vaak verbitterd is geworden door de zonderlinge handelingen van die knoopjes, heb ik het recht van spreken. Als men geen haast heeft, glijdt zoo'n knoopje met het grootste gemak door het knoopsgat, maar heeft men haast, dan wordt, zooals ik reeds beweerd heb, het knoopsgaatje kleiner, terwijl de knoop grooter wordt. Gebruikt men

Sluiten